Zdravstvena nega – bachelor

Zdravstvena nega: akademske studije, prvi stepen. Stečeno akademsko zvanje: Bachelor (Bsc)

VŠZaSPSvA upisuje studente na prvi stepen zdravstvene nege, sa nastavom na srpskom jeziku. Nastava se odvija u trajanju od 7 semestara.

Profil apsolventa zdravstvene nege

Nakon završetka studija zdravstvene nege, prvog  stepena (Bachelor), apsolvent bi trebalo da  dobije podsticaj za dalji lični i profesionalni razvoj kroz doživotno učenje.
Apsolvent zdravstvene nege bi trebao da  obavlja svakodnevne poslove kao ubeđeni pristalica nezavisnosti profesije i modernih  trendova teorije i prakse zdravstvene nege na principima humonasti, da razvija sposobnost empatije, poštovanja života, ljudskog dostojanstva i ljudskih prava. Radi u saglasnosti sa  principima etike u zdravstvenoj  nezi čiji je nosilac.

Apsolvent zdravstvene nege prvog stepena  je teoretski spreman za upravljanje procesom zdravstvene nege u svim vrstama i na svim nivoima zdravstvenih organizacija.
Upoznat je sa principima organizacije i rada različitih vrsta  zdravstvenih ustanova primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Radi u skladu sa postojećom legislativom, potrebnom za rad u oblasti zdravstvene zaštite.