Upis

Upis

UPIS NA ODSEKE SOCIJALNI RAD (BACHELOR I MASTER) I ZDRAVSTVENA NEGA

Akademske studije na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem na akademske studije prvog stepena (bacherol) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka na odseku za socijalni rad je četvorogodišnja srednja škola sa položenim maturskim ispitom. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

Akademske studije na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master)

Uslov za prijem na akademske studije drugog stepena (master) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka na odseku za socijalni rad je završeno visokoškolsko obrazovanje (min 180 kredita). Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka od 2017. godine studije drugog stepena (eksterna forma) traju 5 semestara.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem na akademske studije zdravstvene nege na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka na odseku za zdravstvenu negu je završena četvorogodišnja srednja medicinska škola sa položenim maturskim ispitom (smerovi: medicinska sestra, pedijatrijska sestra, ginekološko-akušerska sestra, stomatološka sestra) i zaposlenost u zdravstvenoj ustanovi u struci. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, drugi stepen (master)

Uslov za prijem na akademske studije drugog stepena (master) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka na odseku za zdravstvenu negu je završeno visokoškolsko obrazovanje (min 180 kredita). Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka od 2017. godine studije drugog stepena (eksterna forma) traju 5 semestara.

 

Kompletna dokumentacija za upis na studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

1. Overena kopija (diploma) o završenoj srednjoj školi;

2. Kopije svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole;

3. Kratka biografija – CV (potpisan);

4. Lekarsko uverenje o sposobnosti studenta za univerzitetske studije (za kandidate sa invaliditetom izdaje se posebno uverenje);

5. Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Tri slike za indeks;

7. Potvrda o zaposlenju (obavezna za upis zdravstvene nega) / izjava o nezaposlenju

8. Dokaz o uplati upisnine

9. Fotokopija svih dokumenata

 

Troškovi studiranja na studijama prvog stepena (bachelor):

– 145 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 740 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u dve rate (po 370 evra) i to

1. rata do početka zimskog semestra (do 1. oktobra)

2. rata do početka letnjeg semestra (do 1. februara)

Ostali troškovi:

Cena završnog ispita i odbrane diplomskog rada na kraju studiranja: 185 evra

Cena ponavljanja završnog ispita: 60 evra
Troškovi studiranja na studijama drugog stepena (master) UPISANI PRE 30 juna:

– 195 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 740 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u 4 rate (po 185 evra)

Troškovi studiranja na studijama drugog stepena (master) UPISANI POSLE 30 juna:

– 195 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 840 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u 4 rate (po 210 evra)
Upisnina i školarina na Visokoj školi Sv. Elizabete, se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate i plaća se na žiro račun pravnog zastupnika škole.

Popunjeni formular za prijavu na Visoku školu sa prilozima 1-9 potrebno je poslati na adresu administrativnog zastupnika Isturenog odeljenja odseka za socijalni rad i zdravstvenu negu u Bačkom Petrovcu (Pharm-advice doo) ili doći lično:

Pharm-advice d.o.o (radno vreme ponedeljak, sreda i petak od 17 – 19 h)

ul. JNA 45

Bački Petrovac 21470

tel: +381 65 386 3 386

tel: +381 62 1 222 44 1

ili
na e-mail: vssebp@gmail.com

 

NALOG ZA UPLATU ZA STUDENTE SOCIJALNOG RADA

NALOG ZA UPLATU ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE

Formular za upis

Instrukcija za uplatu iz inostranstva za studente socijalnog rada

Instrukcija za uplatu iz inostranstva za studente zdravstvene nege