Upis

Upis

UPIS NA ODSEKE SOCIJALNI RAD (BACHELOR I MASTER) I ZDRAVSTVENA NEGA

Akademske studije na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem na akademske studije prvog stepena (bacherol) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka na odseku za socijalni rad je četvorogodišnja srednja škola sa položenim maturskim ispitom. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

Akademske studije na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master)

Uslov za prijem na akademske studije drugog stepena (master) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka na odseku za socijalni rad je završeno visokoškolsko obrazovanje (min 180 kredita). Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka od 2017. godine studije drugog stepena (eksterna forma) traju 5 semestara.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem na akademske studije zdravstvene nege na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka na odseku za zdravstvenu negu je završena četvorogodišnja srednja medicinska škola sa položenim maturskim ispitom (smerovi: medicinska sestra, pedijatrijska sestra, ginekološko-akušerska sestra, stomatološka sestra) i zaposlenost u zdravstvenoj ustanovi u struci. Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka od 2017. godine studije prvog stepena (eksterna forma) traju 7 semestara.

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, drugi stepen (master)

Uslov za prijem na akademske studije drugog stepena (master) na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka na odseku za zdravstvenu negu je završeno visokoškolsko obrazovanje (min 180 kredita). Prema novoj evropskoj reakreditaciji Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka od 2017. godine studije drugog stepena (eksterna forma) traju 5 semestara.

 

Kompletna dokumentacija za upis na studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

1. Overena kopija (diploma) o završenoj srednjoj školi;

2. Kopije svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole;

3. Kratka biografija – CV (potpisan);

4. Lekarsko uverenje o sposobnosti studenta za univerzitetske studije (za kandidate sa invaliditetom izdaje se posebno uverenje);

5. Izvod iz matične knjige rođenih;

6. Tri slike za indeks;

7. Potvrda o zaposlenju (obavezna za upis zdravstvene nega) / izjava o nezaposlenju

8. Dokaz o uplati upisnine

9. Fotokopija svih dokumenata

 

Troškovi studiranja na studijama prvog stepena (bachelor):

– 145 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 740 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u dve rate (po 370 evra) i to

1. rata do početka zimskog semestra (do 1. oktobra)

2. rata do početka letnjeg semestra (do 1. februara)

Ostali troškovi:

Cena završnog ispita i odbrane diplomskog rada na kraju studiranja: 185 evra

Cena ponavljanja završnog ispita: 60 evra
Troškovi studiranja na studijama drugog stepena (master) UPISANI PRE 30 juna:

– 195 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 740 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u 4 rate (po 185 evra)

Troškovi studiranja na studijama drugog stepena (master) UPISANI POSLE 30 juna:

– 195 evra – troškovi godišnje upisnine. Plaća se prilikom upisa na svaku godinu i predaje dokumenata

– 840 evra – troškovi godišnje školarine. Mogućnost plaćanja u 4 rate (po 210 evra)
Upisnina i školarina na Visokoj školi Sv. Elizabete, se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate i plaća se na žiro račun pravnog zastupnika škole.

Popunjeni formular za prijavu na Visoku školu sa prilozima 1-9 potrebno je poslati na adresu administrativnog zastupnika Isturenog odeljenja odseka za socijalni rad i zdravstvenu negu u Bačkom Petrovcu (Pharm-advice doo) ili doći lično:

Pharm-advice d.o.o (radno vreme ponedeljak, sreda i petak od 17 – 19 h)

ul. JNA 45

Bački Petrovac 21470

tel: +381 65 386 3 386

tel: +381 62 1 222 44 1

ili
na e-mail: vssebp@gmail.com

 

NALOG ZA UPLATU ZA STUDENTE SOCIJALNOG RADA

NALOG ZA UPLATU ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE

Formular za upis Bc.

Formular za upis Master

Instrukcija za uplatu iz inostranstva