Socijalni rad – bachelor

Socijalni rad

Studijski program

Socijalni rad, 1. stepen (bachalor)

Eksterni oblik (distančna metoda)

1. godina zimski semestar (1. semestar)

Predmet
Kredit Obavezan/izborni predmet
Broj časova
Uvod u studije i istorija socijalnograda
6
O 12
Opšta psihologija 4 O 10
Osnovi sociologije 4 O 10
Uvod u pravne discipline 4 O 10
Osnovi ekonomije za socijalne radnike 3 O 8
Osnovi filozofije 3 O 8
Godišnji rad 3 O 8
Osnovi pedagogike 2 O 8
Stručna praksa 2 O 5/60
Krediti zbir 31 O – obavezan predmet