Smerovi

Smerovi

Na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka studenti mogu da upišu sledeće smerove:

Zdravstvena nega: prvi stepen (bachelor)

Zdravstvena nega: drugi stepen (master)

Socijalni rad: prvi stepen (bachelor)

Socijalni rad: drugi stepen (master)