O fakultetu

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka je privatni neprofitni evropski fakultet sa sedištem u Slovačkoj. Možemo se pohvaliti međunarodnom akreditacijom, evropskim standardima, akreditovanim i ekskluzivnim programima. Trenutno na našem fakultetu studira preko 12.000 studenata, od čega više od 10.000  studenata studira eksternim metodom.

Na osnovu rešenja Ministarstva školstva, nauke i istraživanja Republike Slovačke (broj rešenja), VSSeBP Sv Elizabete ima dislociranu jedinicu u Bačkom Petrovcu, Srbija, na adresi JNA 45, 21470 Bački Petrovac.

Studije na daljinu, eksterna forma (distančni metod)

Studije na daljinu (distance) ispunjavaju sve osnovne zahteve profila državnog obrazovnog programa. Učenje na daljinu je za ljude koji mogu da se sami obrazuju, znaju da samostalno rade i odgovaraju im konsultacije sa nastavnikom putem interneta. Namenjene su studentima koji traže individualni nastavni plan i program iz bilo kog razloga (posao, boravak u inostranstvu i sl.)
Kod učenja na daljinu nije potrebno direktno učešće učenika u obrazovanju u prisustvu nastavnika. Dovoljno je da komuniciraju jedni sa drugima putem savremenih tehnologija, kao što je korišćenje e-learning alata. Studiranje na daljinu se obavlja putem korespondencije, telekomunikacionih medija i ostalih sredstava. Studijski materijali za odgovarajuće predmete su dostupni u Internet okruženju u elektronskom obliku, u obliku udžbenika i drugih studijskih materijala
Studije se odvijaju u saradnji sa ugledim profesorima iz Slovačke i drugih zemalja, i gostujućim predavačima, stručnjacima iz pojedinih oblasti koji su na raspolaganju studentima u određeno vreme za konsultacije ili obuku.

Termini konsultacija

Termini pojedinačnih i grupnih konsultacija se nalaze na web stranici. Svaki dalji termin se dogovara individualno.

Kako se vrednuju diplome Visoke škole za zdravstvo i socijalni rad Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka u Srbiji?

Kao i u svim zapadnim zemljama i u Srbiji je sa radom počeo centar za vrednovanje stranih diploma koji nostrifikuje sve diplome stranih institucija. Troškovi vrednovanja strane diplome iznosi 3.500,00 RSD.

Sve informacije u vezi Centra za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja – ENIC/NARIC Srbija, dostupne su na njihovoj web stranici.