Akreditacija

Akreditacija

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka poseduje:
Akreditaciju Ministarstva školstva, nauke istraživanja i sporta Slovačke republike
Kod vrednovanja u okviru celokupne akreditacije visokog školstva u Slovačkoj, u oblasti društvene i bihejvioralne nauke, Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka je zauzela prvo mesto.
Međunarodnu akreditaciju (u prilogu akreditacioni izveštaj od 22.04.2012 godine), izdate od strane međunarodne akreditacione komisije, čiji su članovi rofesori iz Velike Britanije, Italije, Austrije i SAD.
2008. godine VŠZaSPSvA je dobila prvu akreditaciju Ministarstva školstva, nauke, istraživanja I sporta Slovačke Republike za održavanje nastave u isturenom odeljenju u Bačkom Petrovcu, na slovačkom jeziku, za smer socijalni rad.
2013. godine, akreditacija za održavanje nastave u isturenom odeljenju u Bačkom Petrovcu je od strane Ministarstva školstva, nauke, istraživanja I sporta Slovačke Republike obnovljena kako za eksterni tako i za dnevni vid, za odsek Socijalni rad.

Pogledajte i preuzmite naše akreditacije:
Akreditacija VŠZaSPSvA
Međunarodna akreditacija VŠZaSPSvA
Prva akreditacija školstva, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, za istureno odeljenje u Bačkom Petrovcu

Reakreditacija školstva, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, za istureno odeljenje u Bačkom Petrovcu

Akreditacija Bački Petrovac 1
Akreditacija Bački Petrovac 2