Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko) je osnovana 2002. godine u Bratislavi,Slovačka, kao, neprofitna privatna visoka škola. Njen cilj je da pomogne u integraciji u EU u oblasti visokog školstva u zdravstvu i obrazovanju zdravstvenih radnika, i organizacija dobrovoljnog rada prvenstveno u oblasti javnog zdravstva i socijalnog rada, zdravstvene nege, rehabilitacije, laboratorijskih metoda, fizioterapije, tropske medicine, radioloških tehnika, zubnih tehnika u ustanovama socijalnog rada i zdravstvene zaštite. Obezbeđuje obrazovanje, naučno vaspitanje i naučno istraživanje kao i praktične veštine kod studenata kroz sva tri stepena visokoškolskog obrazovanja. Vodi studente i nastavnike ka osnovama humanizma sa porukom, da se čuva život od rođenja sve do dostojanstvenog kraja.

Nastavne aktivnosti Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka odvijaju se u okviru 11 isturenih odeljenja u Slovačkoj i 7 isturenih odeljenja u inostranstvu (Nemačka, Austrija, Poljska, Češka, Srbija, Kenija, Kambodža).

Osnovana kao neprofitna organizacija, VŠZaSPSvA dobrotvorni rad iz oblasti zdravstva i socijalnog rada obavlja otvaranjem i finansiranjem besplatnih klinika za siromašne, domova za beskućnike i za nezbrinutu decu u ukupno 21 zemlji na svim kontinentima (Sudan, Kambodža, Vjetnam, Haiti, Ruanda…) Za smerove za koje se izvodi nastava VŠZaSPSvA poseduje akreditaciju slovačkog Ministarstva za obrazovanje I akreditaciju. Međunarodne akreditacione komisije. Diploma stečena na VŠZaSPSvA priznaje se u svim zemljama EU.

Na VŠZaSPSvA se stiču se sledeća akademska zvanja:
Bachelor (Bsc) nakon studija prvog stepena u trajanju od 7 semestara – 180 ECT
Master, (Msc) nakon studija drugog stepena u trajanju od 5 semestara (120 ECT)
Doktor nauka, (PhD) nakon studija u trajanju od 6 semestara (180 ECT)

Zašto studirati na našoj Visokoj školi:
zato što se diploma Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka priznaje u svim zemljama EU
zato što je studiranje eksternog tipa, na daljinu (distančna forma) i nema klasičnih predavanja
zato što su studenti, odlukom rektora, oslobodeni polaganja prijemnog ispita.

Više informacija na: www.vssvalzbety.sk

Zdravstvena nega

U skladu sa reformom sistema zdravstvene zaštite (napori da se smanje troškovi, poveća efikasnost i kvalitet zdravstvenih usluga) povećavaju se i zahtevi koji se odnose na stručnost sestrinske prakse i njihovu fleksibilnost na tržištu rada. Transformacija nastavnog plana i programa u edukaciji za medicinske sestre i definisanje njihove kompetencije/nadležnosti, zasniva se na evropskoj strategiji Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za obrazovanje tzv. regulisanih nemedicinskih profesija (sestara i babica) iz 1998. godine.

Zašto studirati na odseku za sestrinstvo – zdravstvenu negu VSZiSRSA:
zato što je to studiranje uz rad, samo za zaposlene zdravstvene radnike – medicinske sestre
zato što diploma važi u celoj EU
zato što u zemljama EU za rad medicinske sestre mora biti završen prvi stepen fakulteta (Bachelor)

Visoka škola Sv. Elizabeta